Bandit 25R -Handbok

När upphör ditt köp motstånd?
Vendor finns på TryC


Grattis till en riktigt bra segelbåt.
Bandit 25R är den bästa båt jag seglat i Second Life.
Den beter sig så nära verkligheten som det bara är möjligt.
Du kan stjäla vinden från konkurrenterna och få deras segel att rasa ihop, om man faller av lite innan man slår går båten lättare över stag. Exakt som en "riktig segelbåt".
Som med alla nya båtar finns det en del att lära sig. En del behöver lära sig mer och andra mindre. Jag har seglat 28 år i första livet och 3 år i andra livet men även jag har en del att lära mig.
Ska försöka förmedla så mycket av mina erfarenheter som möjligt till dig.

Markera-copy-paste
Säkerhetskopian klar


Först - Ta en säkerhetskopia!
Som alltid när du köpt något dyrbart i Second Life som innehåller script så måste man ta en
Skulle det hända öppnar du boxen på nytt och tar hem en ny fräsch båt till inventoryt. Likaså skall du aldrig återanvända båtar eller bilar från "lost&found". Alltid en ny från mappen.
säkerhetskopia. Script kan lätt bli korrupta.



Sjösättningen och första turen
Dra båten från inventory till vattnet och när den rezzat välj "Sail" i menyn

För att första turen ska bli så enkel som möjligt och Du ska få lära känna din båt så väl som det bara går, även seglingsproffs måste lära sig en ny båt innan de kan vinna guldmedaljer, är det ett par inställningar i viewern du behöver göra och ett par kommandon du behöver skriva in i chatten.
Först ska du ställa in draw distance i graphic - 256 meter brukar vara lagom. Klicka fram minimap och världskarta som du minimiserar.
Sen skriver du följande i chatten; "8" och trycker på enter -då går båten som långsammast, sen skriver du in "autopilot" och trycker på enter.
Nu sköter båten om seglen, du behöver bara styra. Ett bra sätt att lära sig de rätta segelsättningarna vid olika vindar för just Din båt.
-Nu kastar vi loss!
Skriv "raise" och seglen sätts.
Klicka i bildfönstret - så länge chattrutan är aktiv kan du inte manövrera båten.
Nu börjar båten röra sig, styr ut från brygga på de stora underbara blå.
Sjökortet berättar mycket, vi har lämnat Tradewind- Dex bakom oss och är på väg till Shiffsratten
Vi har halvvind in från babord. Den röda pelaren du ser visar vart vi ska och hur långt det är kvar
Tar vi en titt i sjökorten
För att kunna segla är sjökorten nödvändiga. Därför tar vi fram både map och minimap.
Map är översiktskortet, där ställer du in din kurs genom att klicka en gång så du får en röd cirkel ditt du ska. Du själv markeras med en gul cirkel.
Minimap är GPS-fönstret.
Du ser att alla väderstrecken är markerade. Om ingen ställt in något annat blåser det alltid från öster, E, i Second Life. Det betyder att du kan segla i alla väderstreck utom från nordost till sydost. Där är det s.k. vindögat då måste man kryssa d.v.s omväxlande segla nordostlig kurs och sydostlig kurs.
Instrumenten hjälper dig
Fr. v. Skenbar vind, logg i knop, gröna lyktan, krängningsmätare och ekolod
Bandit 25R har fungerande instrument som rätt utnyttjade kan vara till stor hjälp.
Se på bilden ovan så går vi igenom dem ett och ett.
-Skenbar vind; visar varifrån vinden verkligen blåser. Här halv vind. De gröna och gröna fälten visar var du inte kan segla. Rött betyder, väldigt förenklat, att du ska väja för båtar som kommer därifrån och grönt motsatsen.
Loggen; Visar farten i knop även små justeringar av segeltrimmet visar sig här i ökad eller minskad fart
Gröna lyktan; Visar hur du skotat, blått betyder att du skotat för löst och måste skota hem, rött att du skotat för hårt och måste släppa på skoten, gult att du är nästan rätt, en liten finjustering antingen på skoten eller av kursen så lyser lampan grönt som betyder att du seglar optimalt
Krängningsmätare; Visar hur mycket båten luter, på läns, vinden in akterifrån är det en fördel att segla så plant som möjligt oavsett om trimmet inte skulle vara 100%.
Ekolod; 12 meter vatten under kölen, ska ska vara minst 10,5 meter till godo. Bandit 25R borde klara sig med 2-3 meter beroende på våghöjden.

Under konstruktion
-Kommer mera